Get Adobe Flash player

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 НАРЕДБА1 Administrator 16
2 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Administrator 49
3 УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ Administrator 63
4 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Administrator 44
5 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Administrator 43
6 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Administrator 42
7 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при тежък инцидент Administrator 107
8 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при лек инцидент Administrator 130
9 СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ Administrator 109
10 И Н С Т Р У К Т А Ж на педагогическите специалисти от относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент, на насилие между ученици и върху ученици и в други критични ситуации Administrator 109
11 НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. Administrator 181
12 ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ Administrator 278
13 ЗАКОН ЗА ПУО Administrator 562
14 ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ Administrator 242
15 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА Administrator 242
16 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Administrator 289
17 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ Administrator 325
18 ЕТИЧЕН КОДЕКС Administrator 272
19 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 Administrator 474