Get Adobe Flash player

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 НАРЕДБА1 Administrator 33
2 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Administrator 64
3 УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ Administrator 86
4 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Administrator 59
5 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Administrator 62
6 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Administrator 61
7 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при тежък инцидент Administrator 121
8 И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при лек инцидент Administrator 145
9 СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ Administrator 123
10 И Н С Т Р У К Т А Ж на педагогическите специалисти от относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент, на насилие между ученици и върху ученици и в други критични ситуации Administrator 125
11 НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. Administrator 219
12 ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ Administrator 302
13 ЗАКОН ЗА ПУО Administrator 625
14 ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ Administrator 264
15 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА Administrator 272
16 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Administrator 314
17 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ Administrator 354
18 ЕТИЧЕН КОДЕКС Administrator 297
19 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 Administrator 514