Get Adobe Flash player

Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” е училище, обърнато към предизвикателствата на XXI век, което успява да обособи собствено място в историята на българското образование.

В 40-годишната си история учебното заведение непрекъснато преоткрива онези измерения на образователния процес, които дават на възпитаниците едновременно елитно модерно обучение и радост от всекидневния допир с истинската наука.

Училището ни върви напред и води нашите деца и младежи все по-близо до идеала на европейските ценности, утвърждава постоянството на труда, радостта на творчеството, смелостта на откривателството: 7 нови компютърни кабинета, модерни езикови центрове, wifi връзка, интернет и факс, богат библиотечен фонд, отлично обзавеждане. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност се развива в спечелване и реализиране на проекти като „ТЕАТЪР, МУЗИКА И ЖУРНАЛИСТИКА В УЧИЛИЩЕ”, във функционирането на девет клуба с различна насоченост, две Учебно – тренировъчните фирми, изпълняващи основната цел: Да се направи нашето училище привлекателно за своите ученици.

В гимназията са създадени отлични условия за обучение на учениците. Те изучават три от основните европейски езици - английски, немски и руски. Учителите по чужди езици са най-висококвалифицираните в региона. Учениците постигат високо ниво на владеене, освен по основния и по втори чужд език. Това увеличава шансовете им за оптимална реализация. Отлично е представянето на учениците на конкурсни изпити за ВУЗ - по български език и литература, история, география, математика , физика, химия и др.

Училището има големи успехи и в професионалната сфера. Отличия постигнахме и в състезанията: : по „Икономика”, „Най-добър млад програмист”, “Най-добър млад готвач, сервитьор, сладкар и барман”, „Булпек 2008”и др.

Днес е чест да носиш името „Заимовец”. Съхранено от времето, то е мостът към бъдещето, по който поколение след поколение минава. Всеки завършващ випуск има своята уникалност. Училището ни върви напред и води нашите деца и младежи все по-близо до идеала на европейските ценности, утвърждава постоянството на труда, радостта на творчеството, смелостта на откривателството.

БЮДЖЕТ 2012 МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ОТ ТУК

ВХОД