Get Adobe Flash player
ПРИЕМ 2017/2018 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 08 Март 2016 08:41

Прием на ученици в ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ"
за учебната 2017/2018 година

 

 

Общи положения:

 

Приемът на ученици в ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ" се осъществява по реда на Наредба №11/28.03.2005 г. на Министерството на образованието и науката.

Кандидат-гимназистите полагат приемни изпити.

 

Пълна информация за изискванията и изпитните програми е достъпна в на сайта на МОН.

 


За повече информация относно организацията на приема за 2017/18 учебна година в област Пловдив посетете сайта на Регионалния инспекторат по образованието.Предложен пред МОН план-прием на ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ"

за учебната 2017/2018 година, утвърден с решение на Педагогическия съвет на ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ"

 

След   завършен седми клас

Специалност

Брой

паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван

чужд език

За

приемни изпити

/Външно оценяване/

Балообразуващи предмети

Икономика и мениджмънт

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

География

Информационни технол.

Системно програмиране

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Математика

Информационни технол.

Приложно програмиране

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Информационни технол.

Изобр. изкуство

Мехатроника

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Информационни технол.

Технологии

Организация на туризма и свободното време

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Чужд език

Информационни технол.

След   завършен осми клас 

Специалност

Брой

паралелки

Брой ученици

Изучаван

чужд език

Приемни изпити

Балообразуващи предмети

Компютърна техника и технологии

0.5

13

Технологии

Информационни технол.

Физика

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

0.5

13

Технологии Изобр. изкуство

Химия

Кетъринг

1

26

Технологии Изобр. изкуство

Химия

 

 

 

 

 

 

График на дейностите по приемане на ученици

 

 

 

 

 

След завършен VII клас

 

 

 

• Подаване на документи за участие в класиране в училище гнездо „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Карлово - 16 - 22 юни 2017 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране - до 27 юни 2017 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на I етап на класиране и подаване на заявления за участие във II етап на класиране -  28-30 юни 2017 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране - до 04 юли 2017 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на II етап на класиране -  05-07 юли 2017 г. вкл.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след II етап на класиране - до 10 юли 2017 г.

 

• Подаване на документи (с нова подредба на желанията) за участие в III етап на класиране -  11-13 юли 2017 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране - до 17 юли 2017 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на III етап на класиране - 18-19 юли 2017 г. вкл.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след III етап на класиране - до 21 юли 2017 г.

 

• Записване на ученици след III етап на класиране - до 4 септември  2017 г. вкл.

 

 

 

 

След завършен VIII клас

 

 

 

• Подаване на документи за участие в класиране в  - 3-5 юли 2017 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране - до 6 юли 2017 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на I етап на класиране  -  7 юли 2017 г.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след I етап на класиране - до 10 юли 2017 г.

 

•  Подаване на заявления за участие във II етап на класиране -  11 юли 2017 г.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране - до 13 юли 2017 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на II етап на класиране -  14 юли 2017 г.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след II етап на класиране - до 18 юли 2017 г. вкл.

 

• Подаване на документи  за участие в III етап на класиране -  19 юли 2017 г.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране - 20 юли 2017 г.

 

• Записване на приетите ученици на III етап на класиране - 21 юли 2017 г.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след III етап на класиране - до 26 юли 2017 г. вкл.

 

• Записване на ученици след III етап на класиране - до 4 септември  2017 г. вкл.

 

 

 

 

Необходими документи при записване

 

 

 

 

• Оригинал на удостоверението за завършен VII клас или свидетелство за завършено основно образование.

 

• Медицинско свидетелство издадено от лекуващия лекар на ученика.

 

• Удостоверение за преместване.

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове за специалностите

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за информация:

 

 

03134/83-30 - канцелария

или

089/3542290 - инж. Шаралиева - ПДУД

 

 

 

 

 

Последно променен на Сряда, 05 Април 2017 11:31