Get Adobe Flash player

Прием на ученици в ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ"
за учебната 2018/2019 година

 

 

Общи положения:

 

Приемът на ученици в ПГ "ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ" се осъществява по реда на Наредба №10/1.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката.

За повече информация относно организацията на приема за 2018/19 учебна година в област Пловдив посетете сайта на Регионалния инспекторат по образованието.Утвърден от РУО-Пловдив държавен план-прием на ПГ "ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ"

за учебната 2018/19 година

 

След   завършен седми клас

Специалност

Брой

паралелки

Брой ученици

Разширено

изучаван

чужд език

За

приемни изпити

/Външно оценяване/

Балообразуващи предмети

Системно програмиране

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Математика и

Информационни технологии

Приложно програмиране

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Математика и Информационни технологии

Мехатроника

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Информационни технологии и

Технологии

Организация на туризма и свободното време

1

26

Английски език

Тест БЕЛ

Тест Математика

Чужд език и

Информационни технологии

Кетъринг

0.5

13

Технологии Изобр. изкуство

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

0.5

13

Технологии Изобр. изкуство

 

 

 

 

График на дейностите по приемане на ученици

 

 

След завършен VII клас

 

 

• Подаване на документи за участие в класиране в училищата гнезда в гр. Карлово или онлайн - 20 - 26 юни 2018 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране - до 3 юли  2018 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на I етап на класиране и подаване на заявления за участие във II етап на класиране -  4 - 6 юли 2018 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап на класиране - до 12 юли 2018 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на II етап на класиране -  13-17 юли 2018 г. вкл.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след II етап на класиране - до 19 юли 2018 г.

 

• Подаване на документи (с нова подредба на желанията) за участие в III етап на класиране -  20-24 юли 2018 г. вкл.

 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап на класиране - до 26 юли 2018 г. вкл.

 

• Записване на приетите ученици на III етап на класиране - 27-30 юли 2018 г. вкл.

 

• Обявяване на броя на незаетите места след III етап на класиране - до 2 август 2018 г.

 

• Записване на ученици след III етап на класиране - до 11 септември  2018 г. вкл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими документи при записване

 

 

 

 

• Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

 

• Медицинско свидетелство издадено от лекуващия лекар на ученика.

 

• Заявление за записване.

 

 

 

 

 

Записването ще става в кабинет 1115 на първия етаж в ПГ "Ген. Заимов" от 8 до 17 часа.

Училището осъществява прием и на ученици в самостоятелна форма на обучение.

 

 

 

 

 

Учебни планове за специалностите

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони за информация:

 

 

 

03134/83-30 - канцелария

 

или

 

089/3542290 - инж. Шаралиева - ПДУД