Get Adobe Flash player

БРОЙ  НЕЗАЕТИ  МЕСТА  В  ПАРАЛЕЛКИТЕ  ЗА  2017/18  УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ПРИЕМ ОТ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

VІІІ А -  специалност  "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ "                                                                0

 

VІІІ Б -  специалност  "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"                      0

 

VІІІ В -  специалност  "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"                                                               1

 

VІІІ Г -  специалност  "МЕХАТРОНИКА"                                                                                           0

 

VІІІ Д -  специалност  "ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ"                                                                 0

 

 

ІХ Г1 -  специалност  "ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"   -   0

 

ІХ Г2 -  специалност  "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"                                        -   0

 

ІХ Д -  специалност  "КЕТЪРИНГ"                                                                                                -   0

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРИЕМ  ОТ ПРЕДИШНИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

 

 

 

ІХ А-  специалност  "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ "                                                              -  0

 

ІХ Б -  специалност   "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"                  -  1

 

ІХ В -  специалност   "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"                                                           -  5

 

 

 

 

 

Х А-  специалност  "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ "                                                               -  1

 

Х Б -  специалност  "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"                    -  1

 

Х В -  специалност  "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"                                                             -  7

 

Х Г1 -  специалност  "ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"   -   6

 

Х Г2 -  специалност  "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"                                        -   0

 

Х Д -  специалност  "КЕТЪРИНГ"                                                                                                 -  5

 

 

 

 

ХI А-  специалност  "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ "                                                                -  0

 

ХI Б -  специалност  "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"                    -  1

 

ХI В -  специалност  "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"                                                             -  1

 

ХI Г1 -  специалност  "ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"   -   4

 

ХI Г2 -  специалност  "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"                                        -   0

 

ХI Д -  специалност  "КЕТЪРИНГ"                                                                                                 -  9

 

 

 

ХII А-  специалност  "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ "                                                                -  0

 

ХII Б -  специалност  "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ"                    -  1

 

ХII В -  специалност  "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"                                                             -  3

 

ХII Г1 -  специалност  "ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ"    -  3

 

ХII Г2 -  специалност  "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"                                         -  4

 

ХII Д2 -  специалност  "КЕТЪРИНГ"                                                                                               -  8