Get Adobe Flash player

Моята европейска практика – стъпка напред в професионалното ми развитие

Моята европейска практика – стъпка напред в професионалното ми развитие

Нов повод за гордост: ПГ „ Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот получи висока оценка от Центъра за развитие на човешки ресурси и спечели финансиране по проект „ Моята европейска практика – стъпка напред в професионалното ми развитие“!!! Училището ще изпрати в Берлин, Германия 20 ученици и 2 учители. За две седмици те ще провеждат практическо обучение на реални работни места във водещи фирми в областта на туризма, икономиката и програмирането. Работният език на проекта е английски, но учениците ще имат и езикова подготовка по немски език. Проектът стартира през месец септември 2018 год.