Get Adobe Flash player

Програма за развиване на финансова грамотност „ НАШИТЕ ПАРИ“

 

На 15.10.2018 год. в ПГ „ Ген. Владимир Замов“ – гр. Сопот стартира Програма за развиване на финансова грамотност „ НАШИТЕ ПАРИ“


„ Нашите пари“ е част от глобална програма „ Умение за управление на личните финанси“ на технологичната компания Visa ( Visa Practical Money Skills for Life ), съфинансирана от български търговски банки.

 

Академия НИКЕ е партньор при реализирането на програма „ Нашите пари“ като провежда обучение на учителите, които преподават часове по финансова грамотност в рамките на Програмата. Академия НИКЕ събира данни и информация относно планирането и реализирането на учебните занятия с учениците.


В края на месец септември всички ученици, които имаха желание да участват в програмата, подадоха заявления и декларация за съгласие от родител. На 15.10. 2018 година всички желаещи - 30 ученици - се явиха на входящ тест, с който стартираха обучението си по Програмата. В рамките на 36 учебни часа те ще развиват своите познания по финансова грамотност чрез интерактивни и занимателни уроци. В края на обучението учениците ще положат изходящ тест за измерване на нивото на финансова грамотност. Успешно положилите теста ще получат сертификат за финансова грамотност от VISA.

 

Обучението се провежда от г-жа Мария Богданова всеки понеделник в кабинет 3105 от 13.40 часа.