Get Adobe Flash player

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПГ „ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“, ГР. СОПОТ – „УЧЕНИЧЕСКА ЛАВКА“ С ИНВЕНТАРА В НЕГО

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ