Get Adobe Flash player

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – III степен

на основание Заповед РД 09-2133/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

 

Сесия

Специалност

Код на специал- ността

Теория

Практика

Дата на провеждане

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

януари преди 2020-21 г.

Системно програмиране

4810201

21.01.2021 г.
8.00 часа

 

20.01.2021 г.

13.00 ч.

каб.1212

Организация на туризма и свободното време

8120101

20.01.2021 г.

13.00 ч.

каб.1207

Икономика и мениджмънт

3451204

20.01.2021 г.

13.00 ч.

каб.1214

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

5410102

20.01.2021 г.

13.00 ч.

учебен ресторант

Компютърна техника и технологии

5230501

20.01.2021 г.

13.00 ч.

каб.1409

Кетъринг

8110603

20.01.2021 г.

13.00 ч.

учебен ресторант

юни - юли 2020-21 г.

Системно програмиране

4810201

04.06.2021 г.
8.00 часа

 

1 и 2.06.2021 г.

14.00 ч.

каб.1209

Организация на туризма и свободното време

8120101

1 и 2.06.2021 г.

14.00 ч.

каб.1207

Икономика и мениджмънт

3451204

1 и 2.06.2021 г.

14.00 ч.

каб.1214

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

5410102

1 и 2.06.2021 г.

14.00 ч.

учебен ресторант

Компютърна техника и технологии

5230501

1 и 2.06.2021 г.

14.00 ч.

каб.1409

Кетъринг

8110603

1 и 2.06.2021 г.

14.00 ч.

учебен ресторант

септември 2020-21 г.

Системно програмиране

4810201

09.09.2021 г.

8.00 часа

 

08.09.2021 г.

9.00 ч.

каб.1212

Организация на туризма и свободното време

8120101

08.09.2021 г.

9.00 ч.

каб.1207

Икономика и мениджмънт

3451204

08.09.2021 г.

9.00 ч.

каб.1214

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

5410102

08.09.2021 г.

9.00 ч.

учебен ресторант

Компютърна техника и технологии

5230501

08.09.2021 г.

9.00 ч.

каб.1409

Кетъринг

8110603

08.09.2021 г.

9.00 ч.

учебен

ресторант

 

Срок за подаване на заявления за явяване на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация:

За сесия януари: до 21.12.2021 г.

За сесия юни-юли: до 17.03.2021 г.
За сесия септември: до 01.09.2021 г.