Get Adobe Flash player

СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

ПРОФЕСИЯ / СПЕЦИАЛНОСТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

проф. Системен програмист

спец. Системно програмиране

0

проф. Прилжен програмист

спец. Приложно програмиране

0

проф. Техник на компютърни системи

спец. Компютърна техника и технологии

0

проф. Мехатроника

спец. Мехатроника

0

проф. Организатор на туристическа агентска дейност

спец. Организация на туризма и свободното време

0

проф. Организатор Интернет приложения

спец. Електронна търговия

0

проф. Дизайнер

спец. Рекламна графика

0

проф. Готвач

спец. Производство на кулинарни изделия и напитки

0

проф. Хлебар-сладкар

спец. Производство на хляб и хлебни изделия

6