Get Adobe Flash player

Пореден успешен проект за ПГ „ Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот

На 28.07.2021 год. в ПГ „ Ген. Вл. Заимов“ гр. Сопот се проведе заключителна конференция по проект „ Нови предизвикателства в професионалното образование“, по който 30 ученици от гимназията от специалности „ Системно програмиране“, „ Приложно програмиране“, „ Организация на туризма и свободното време“ и „ Икономика“ проведаха триседмична практика на реални работни места в Брага, Португалия (30.05-20.06.2021 год.) и Берлин, Германия ( 04.07 до 25.07.2021 год.), а 10 учители по професионална подготовка участваха в обучение на тема „ Дуално обучение“ в Берлин ( 04.07-11.07.2021 год.). Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешки ресурси по програма Еразъм+ на ЕС. Директорът на гимназията инж. Катя Адърска и координаторът по проекта Мария Богданова представиха извършеното по проекта. Придружаващите учители инж. Тина Шаралиева, инж. Константин Колев и г-жа Мария Богданова обобщиха дейностите на учениците по време на подготовката и практиката. Те изказаха благодарност към учениците за добрата подготовка, безупречното поведение и отправените похвали от страна на работодатели и партньори в Брага и в Берлин. Учениците споделиха своите впечатления и благодарности към ръководството и придружаващите учители.

 

Видео от събитието можете да видите тук: Пореден успешен проект за ПГ „ Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот