Get Adobe Flash player

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

1 СТРАТЕГИЯ 2016-2020
2 ЕТИЧЕН КОДЕКС
3 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ
4 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
5 ГОДИШЕН ПЛАН
6 ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
7 ЗАКОН ЗА ПУО
8 ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ