Get Adobe Flash player

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

# Заглавие на статията
1 СМР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 14 08 2018
2 Класиране за обществена поръчка за СРР
3 Обява за обществена поръчка за ремонтни дейности - 4.12.2017
4 Обява за обществена поръчка за ремонтни дейности
5 Търг за ученическа лавка
6 ДОГОВОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ
7 ПРОТОКОЛ „ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ
8 Конструктивно и енергийно обследване и изготвяне на технически паспорт
9 Договор за охрана на ПГ "Ген. Вл. Заимов"
10 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДМИР ЗАИМОВ" гр. Сопот
11 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СМР В ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДМИР ЗАИМОВ"
12 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СМР В ПГ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДМИР ЗАИМОВ"
 

ВХОД